<link rel=" File-List" href="index_elemei/filelist.xml"> Nagyboldogasszony Főplébánia Jászberény Nagytemplom

Nagyboldogasszony Római katolikus fŐPLÉBÁNIA

Jászberény, Szentháromságtér 3.

Köszöntő

Nagyboldogasszony Főtemplom története

Papjaink

Elérhetőségek

Miserend

Ájtatosságok, Rendezvények

Ellátott plébániák

Közösségeink

Alapítvány

Imádságok

Hírek, események, HIRDETMÉNY

Galéria

Nekünk tetszett

Isten hozta honlapunkon!

 

Dr. Ternyák Csaba Érsek Úr Karácsony dátumával (2017.12.25.)

Dr Krikovics Istvánnénak és Besenyi Vendelnek
"Pro Magnanimitate Tua" Egyházmegyei ezüst érmet adományozott egyházközségeink érdekében vállalt és végzett szolgálatukért
 


Képtalálat a következ&odblac;re: „jézus szent józsef képek”
 

"Imádkozzál és dolgozzál" Szt. Benedek

 

 A középkori szerzetesrendek az imádság és a munka összetartozását kihangsúlyozták. Bár életükben első helyen az imádság állt, de sok szerzetesrendben virágzó gazdaság működött, vagy a kultúra műhelyei voltak.

 - Az ember az imában túllép önmagán, a maga világán, a természetes valóságon, és egyúttal elfogadja, mert szembesül vele, saját végességét és gyarlóságát.

Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében. -#Jak1,16

Úgy vélem, hogy az ördög ellen egyetlen fegyvert adott kezünkbe az Isten, és ez a fegyver az imádság.
Jaroslaw Iwaszkiewicz

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Teréz anya

Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,17–19)

„ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thessz 3,10)

A munka a hívő ember számára sohasem csak munka, hanem feladat, küldetés. A munka a keresztyén ember számára hivatás. Ezért a teljesítménykényszer távol áll ettől. Mert az elvégzett munka értékét az adja, hogy Isten szolgálatában, Isten munkatársaként dolgozik az ember.

Az emberi cselekvés imádsággal kell, hogy kezdődjön.
Nem lehet meg sem az ima munka nélkül, sem a munka ima nélkül.

 


Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
meghirdetése

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7).

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

Az Oltáriszentség (Eucharisztia) Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.

 A szentáldozás, áldozás: az Oltáriszentség vétele. Az ősegyházi kifejezése, a szentek közösségét vagy a szent dolgokban, Jézus testében és vérében való részesedést jelölte.

 Az elsőáldozás: az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele felnőttkeresztség esetén, illetve olyan 9 évét betöltött gyermekek esetén, amikor megfelelő oktatás után a gyermek már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra.

 A betegek áldoztatása: a lelkipásztoroknak gondoskodniuk kell arról, hogy a betegek és öregek a lelki áldozáson és a szent útravalón kívül is magukhoz vehessék az Eucharisztiát. Akik az ostyát nem tudják magukhoz venni, a bor színe alatt is áldozhatnak. A betegek áldoztatását pap, s ha nincs szükség gyónásra, diákonus, akolitus vagy püspöki fölhatalmazás alapján egyszerű hívő is végezheti az előírt szertartás szerint.

 Gondoskodjunk arról, hogy beteg, idős testvéreink rendszeresen járulhassanak az Oltáriszentséghez!

https://777blog.hu/2016/05/25/bojte-csaba-testver-10-legnagyszerubb-gondolata/

Kapcsolódó oldalak:

 

Magyar Katolikus Egyház

Egri Főegyházmegye honlapja

 

Napi evangélium

Zsolozsma

Biblia

 

Új Ember

Magyar Kurír

Virtuális plébánia

 

Szent István Televízió

Magyar Katolikus Rádió

 

 Hittan suli

 

Katolikus OK

 

Barsi Balázs beszédei

 

Kovács Bánk hitszónok írásai

 

 

 
 

Nagyboldogasszony Római katolikus fŐPLÉBÁNIA

Székhely: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 3.

 Tárhely szolgáltató:  WEB-SERVER Kft. 4025 Debrecen, Pásti u. 2.

Szerkesztők: N. Bakos Irén – bakos.irenke@freemail.hu és Dalmadiné Szabó Katalin – k.dalmadine1@invitel.hu